Wendy heeft iets heel bijzonders: ze is accountant en tegelijkertijd hélemaal geen accountant. Ik ken Wendy al sinds de tijd dat ze als accountant op het punt stond haar tweede natuur te ontdekken: coachen. Geleidelijk aan kwam onze samenwerking op gang en troffen we elkaar binnen opdrachten. Dit werd een heel natuurlijk groeiproces, waarin ik Wendy als coach heb leren kennen. Haar rust, integriteit en betrokkenheid bij anderen is groot. Ze is een kei in het stellen van de juiste vragen en bovendien een gezellig mens. Wendy is ‘accountable’: je kunt als coachee op haar rekenen! Daarom werk ik als collega ook zo graag met haar samen.