In mijn vorige blog “Welke prijs betalen accountants voor beroepsregels?” schreef ik over het naar de achtergrond verdwijnen van de persoonlijkheid van de accountant. Een van de reacties die ik daarop kreeg was: ‘Kun je aangeven hoe de accountant weer persoonlijk kan worden?’

Mijn eerste gedachte was, dat kan ik wel. Er schoten diverse theorieën door mijn hoofd, maar er bleef er niet één hangen. Ik merkte zelfs dat ik weerstand begon te krijgen tegen deze vraag. Wie ben ik om een ander aan te geven hoe deze weer persoonlijker kan worden? Dit voelde niet goed voor me. En dat voelen bracht me bij de rode draad voor deze blog. Geen woorden maar daden.

Ervaren

Persoonlijke ontwikkeling of veranderprocessen aan de hand van modellen of theorieën zijn vaak niet succesvol. Je neemt ze tot je, gaat in het begin vol goede moed aan de slag, om vervolgens weer snel terug te vallen in je oude gedrag. De waan van de dag zorgt ervoor dat de nieuwe theorie naar de achtergrond verdwijnt, omdat daar even geen tijd voor is. Dit is logisch als je onderstaande bekijkt:

  • 20% van wat je hoort wordt onthouden;
  • 30% van wat je ziet wordt onthouden;
  • 80% van wat je ervaart wordt onthouden.

Als ik dit koppel aan de vraag: ‘Kun je aangeven hoe de accountant weer persoonlijk kan worden?’ dan is het belangrijk om te gaan werken met ‘ervaren’. Geen woorden maar daden, dus ervaren.

Aandacht en acceptatie

Ervaren begint met aandacht geven. Het kan helpen om je dagelijkse gedachten meer aandacht te geven. Probeer een link te leggen tussen handelingen die je doet en de gedachten die je daarbij hebt. Je denkt bijvoorbeeld: ‘O nee, belt mevrouw Jansen weer, daar heb ik nu even geen zin in. Ze is altijd zo langdradig en ik heb nu belangrijkere dingen te doen.’ Het is alleen maar aandacht geven aan wat er op dat moment is, zonder er een oordeel aan te geven. Accepteer wat er is en laat het daar voorlopig even bij. Het is niet goed of fout wat je doet, het is wat het is. Acceptatie kan je helpen om jezelf niet op een negatief pad te zetten en niet te hard voor jezelf te zijn.

Als je een tijdje geoefend hebt met aandacht geven en acceptatie, ontdek je wellicht patronen of krijg je nieuwe inzichten. In het voorbeeld van mevrouw Jansen kan dat zijn dat je liever voor andere mensen werkt of dat je een voorkeur hebt voor bepaalde soort werkzaamheden. Dan ontstaat er ruimte voor een keuze.

En hoe dan verder?

Als je de smaak te pakken hebt en meer van jezelf wilt ontdekken, dan kan het helpen om dit samen met iemand anders te doen. Hiervoor zijn meerdere redenen:

  • De ander kan voorkomen dat je in bekende patronen blijft denken / handelen.
  • De ander kan je nieuwe inzichten laten horen / zien / ervaren.
  • Je staat er niet alleen voor in het leven.
  • Samen is het leuker en gaat sneller.

Wat mijn klanten mij teruggeven en wat ik zelf heb ervaren, is dat een coaching gesprek heel effectief is voor het werken aan jezelf. Je bent in een veilige omgeving, met een coach die probeert te ervaren wat jij doormaakt. Er is aandacht voor wie jij bent, hoe jij dat ervaart en wat jij graag anders zou willen. En vooral, er is niets mis met hoe jij nu bent. Je bent al ‘goed’ zoals je bent, maar als jij iets anders wil, dan kun je daar samen naar op zoek gaan. Iedereen heeft zijn eigen talenten. In een coaching gesprek is er ruimte om naar je talenten te kunnen kijken en te ervaren. Het gaat dus ook niet alleen maar over lastige thema’s, er wordt ook vaak gelachen.

Voorbeeld van een coaching gesprek

In een coaching gesprek vertelt een accountant mij dat hij niet meer gelukkig is in zijn huidige werk. Hij ervaart teveel werkdruk, wordt niet blij van alle beroepsregels en vraagt zich af hoe het anders zou kunnen voor de toekomst. Allereerst gaan we aan het werk met hoe dit voor hem is en hoe hij dit ervaart. Ik zie een gespannen accountant tegenover me zitten en hij praat veel. Ik laat hem eerst ‘leeg’ praten. Na verloop van tijd gaat het tempo van praten omlaag en begint er wat rust te ontstaan. Dan krijg ik een blik van: “En nu jij? Zeg maar wat ik moet doen om dit op te lossen?” Meestal begin ik dan een beetje uitdagend te lachen, vaak met woorden als: “Dat zou je wel willen hé! Lekker gemakkelijk dat ik het voor je oplos! Maar ja, dan word je net als ik, daar word je vast niet blij van (met een grote glimlach op mijn gezicht).” Dan zie ik ontlading tegenover me. We lachen samen en hij trekt de conclusie dat het inderdaad niet zou werken. Dit is ervaren, zeker als ik hem erop wijs dat hij er nu meer ontspannen bij zit. Hierdoor is er ruimte ontstaan, er moet immers eerst iets uit voordat er weer iets nieuws bij kan. Tijdens het coaching gesprek let ik op wat er tegenover me gebeurt. Het lichaam laat goed zien waar je krachten liggen. Soms kunnen hele subtiele lichaamsveranderingen een belangrijk inzicht geven. Door hier mee te werken kun je iemand echt iets laten ervaren.

Waarom is het lastig om de stap naar een coach te zetten?

Voor de stap naar een coach heb je vaak lef en moed nodig. Het is immers onbekend, ongewoon en wellicht ook wel eng. Een nieuwe klant vertelde mij onlangs dat alleen het telefoontje met mij om een eerste afspraak te plannen al een opluchting voor hem was. Hij had het gevoel dat er al iets was veranderd, hij stond er niet meer alleen voor en hij had een eerste stap gezet.

Ja, je moet jezelf wellicht overwinnen, maar dat is tijdelijk. Daarna kan er ruimte komen voor mogelijkheden. Het zijn de daden die uiteindelijk voldoening geven.

Geen woorden maar daden. Dat heb je als mens en accountant nodig.

Wendy Bent
Accountant en Executive Coach
www.wendybent.nl
06-22143775